Київ, Україна
вул. Панаса Мирного, 10, оф. 2

Чеський агротехнічний університет в Празі

Чеський агротехнічний університет або, як його ще називають «Чеський університет природничих наук» у Празі – один з найвідоміших у своїй галузі державних університетів, якій заснований у 1906 році указом імператора Франца Іосифа як сільскогосподарський факультет Чеського технічного університету (ČVŠT).

ВНЗ (на той час – сільскогосподарський факультет) почав активно розвиватися та у 1920 році був перетворений в «Університет сільского та лісного господарства» (VŠZLI) на базіі Чеського технічного університета (ЧВУТ) а пізніше – у 1995 вже був перетворений у «Чеський сільскогосподарський університет» у Празі (ČZU). У 2005 році на його базі був створений «Інститут освіти та консультування», якій дає педагогічну освіту студентам та аспірантам. І в 2007 році, у звя’зку з дінамічним розвитком факультету лісного господарства та навколишного довкілля, були створені ще 2 нових факультети:

 • факультет лісного господарства та деревопереробної промисловості
 • факультет навколишнього середовища

Одним із важливих та ціних переваг ČZU серед інших ВНЗ є його участь у Вишеградській стипендіальній програмі. Ця програма дозволяє студентам магістратури та постмагістерських програм з України та ряда інших країн подати заявку на отримання стипендії в країнах Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща та Словакія).

До складу сучасного ČZU входить 6 факультетів та один інститут та є державним ВНЗ Чехії, що гарантує безкоштовне навчання в ньому чеською мовою для всіх студентів.

Крім великої кількості програм, які викладаються чеською мовою, в Університеті розроблена достатня кількість програм бакалавріату, магістратури та докторантури на англійській мові. Вартість навчання на англо-мовних програмах – від 5000 крон (приблизно 400 EUR) до 85000 крон (3400 EUR) /за навчальний рік, в залежності від обраної спеціальності.

Строки навчання в ČZU:

 • Бакалавріат – 3-4 роки;
 • Магістратура – 2-3 роки (деякі спеціальності 4-5 років);
 • Докторантура – 3-4 роки.

Для вступу в ČZU абітурієнту потрібно надати нострифікований атестат про середню освіту. Більш детально про нострифікацію можливо дізнатися в розділі Нострифікація  або в офісі S&T Agency. Зверніть увагу, що в багатьох комплексних програмах підготовки до вступу ця процедура вже включена до вартості.

Стандартна тривалість навчання на бакалавріаті у ČZU складає три роки, максимальний термін навчання – шість років. Після вдалого завершення курсу випускник отримує ступень бакалавру (Bc.).

Магістерські програми призначені для випускників бакалаврських програм та також підходять для випускників магістерських програм як розширення їх кваліфікації. Стандартна тривалість навчання – два роки, максимальний термін навчання – чотири роки. Після вдалого завершення навчання випускник отримує звання інженера (Ing.).

Докторські програми призначені для випускників магістерських програм. Стандартна тривалість навчання чотири роки, максимальний термін навчання  – сім років. Після вдалого завершення навчання випускник отримує звання Ph. D.

Більш детально про факультети CzU:

 По данным ČZU ежегодно у Университете обучается примерно  20000 студентов из них 2500 – иностранные студенты из разных стран мира. По окончании учебы 98% выпускников находят работу по специальности.

Более подробно о факультетах и специальностях ČZU:

Факультет бизнеса и экономики

Бакалавриат:

 • Бизнес администрирование
 • Государственное управление и региональное развитие
 • Экономические и культурные исследования
 • Системная инженерия и информатика
 • Экономика и управление
 • Эксплуатация и экономика (очная и комбинированная форма обучения)
 • Информатика (очная и комбинированная форма обучения)

Магистратура:

 • Бизнес администрирование (очная и комбинированная форма обучения)
 • Государственное управление и региональное развитие
 • Экономические и культурные исследования
 • Системная инженерия
 • Экономика и управление
 • Европейская аграрная дипломатия
 • Эксплуатация и экономика (очная и комбинированная форма обучения)
 • Информатика (очная и комбинированная форма обучения)
 • Управление проектами

Доктарантура (очная и комбинированная форма обучения):

 • Экономика бизнеса и промышленности
 • Управление
 • Региональное и социальное развитие
 • Управление информацией
 • Системная инженерия

Факультет агробиологии, пищевых продуктов и природных ресурсов (FAFNR)

На большинство программ бакалавриата и магистратуры, которые читаются на чешском языке, студенты зачисляются по результатам общего теста знаний или собеседования.  Для тех, кто заинтересован в обучении на данном факультете, организован специальный 30-часовой курс по подготовке к вступительным экзаменам. Курс проходит весной, по субботам на кафедре факультета. В рамках подготовительного курса происходит повторение курса биологии и химии средней школы и изучаются типовые вопросы экзаменов по химии и биологии соответственно. Так же, по запросу, можно получить непосредственно в учебном отделе факультета типовые вопросы для самостоятельного изучения.

Факультет агробиологии, пищевых продуктов и природных ресурсов сотрудничает со многими научно-исследовательскими институтами в стране и за рубежом. Студенты участвуют в научных исследованиях факультета и приобретают знания и практический опыт.

Бакалавриат (очная форма обучения)

 • Сад и ландшафтная архитектура

вступительные экзамены: биология, творческий экзамен

 • Органическое сельское хозяйство

прием без экзамена

 • Кинология

вступительные экзамены: биология

 • Коневодство

прием без экзамена

 • Животноводство

прием без экзамена

 • Рыболовство и аквариумистика

прием без экзамена

 • Специальное разведение

вступительные экзамены: биология

 • Зоореабилитация и мероприятия по оказанию помощи животным

вступительные экзамены: биология

 • Растениеводство

прием без экзамена

 • Государственное управление в области сельского хозяйства и ландшафта

прием без экзамена

 • Садоводство

прием без экзамена

 • Газоноведение

прием без экзамена

 • Пейзаж и ландшафтный дизайн

прием без экзамена

 • Ландшафтная охрана и использование природных ресурсов

прием без экзамена

 • Питание

вступительные экзамены: биология, химия

 • Качество продукции

вступительные экзамены: биология, химия

 • Лекарственные растения

прием без экзамена

 • Рост растений

прием без экзамена

 • Развитие сельских регионов

прием без экзамена

 • Технологии в садоводстве

прием без экзамена

 • Рациональное использование природных ресурсов

  «Sustainable use of natural resources» – программа на английском языке, прием без экзамена

 • Сельское хозяйство и продовольствие

«Agriculture and Food»программа на английском языке, прием без экзамена

Бакалавриат (комбинированная форма обучения)

 • Органическое сельское хозяйство
 • Кинология (вступительный тест: биология)
 • Животноводство
 • Разведение редких видов животных
 • Растениеводство
 • Государственное управление в сельском хозяйстве и ландшафте
 • Садоводство
 • Газоноведение
 • Охрана ландшафтов и рациональное использование природных ресурсов
 • Разведение и селекция в животноводстве
 • Развитие сельского хозяйства

На все специальности бакалавриата комбинированной формы обучения (кроме “Кинологии”) зачисление происходит без экзаменов.

Магистратура (очная форма обучения)       

 • Сад и ландшафтная архитектура (вступительный тест: творческий экзамен)
 • Технологии переработки отходов
 • Рациональное использование природных ресурсов
 • Качество продуктов и пищевые добавки (вступительный тест по предпосылкам к специальности)
 • Органическое земледелие и сельское хозяйство
 • Репродуктивные биотехнологии тест по специальности
 • Биотехнологии в животноводстве
 • Биотехнологии в селекции растений
 • Оценка, использование и защита почв
 • Качество и переработка сельхозпродукции
 • Лекарственные растения
 • Животноводство
 • Рыболовство и аквариумистика
 • Специальное разведение (вступительный тест по предпосылкам к специальности)
 • Питание животных и диетология
 • Растениеводство
 • Применение удобрений и защита растений
 • Развитие сельских регионов
 • Управление в сельском хозяйстве
 • Садоводство (вступительный тест: творческий экзамен)
 • Сельское хозяйство и продовольственная безопасность/«Sustainable Agriculture and Food Security» – обучение на английском
 • Методы культивирования и технологии в садоводстве
 • Природные ресурсы и окружающая среда/«Natural Resources and Environment» – программа на английском языке
 • Управление природными ресурсами и экологическая инженерия

Практически на все программы магистратуры (за редким исключением) зачисление происходит без вступительных экзаменов.

Магистратура (комбинированная форма обучения) 

 • Защита и использование природных ресурсов
 • Органическое сельское хозяйство
 • Животноводство
 • Уход за животными (вступительный тест по предпосылкам к специальности)
 • Растениеводство
 • Развитие сельских регионов

Технический факультет

Технический факультет  имеет более 50 международных контрактов с европейскими университетами. Благодаря этому у студентов есть возможность проходить стажировку или обучение в университетах за рубежом.

Все учебные программы Технического факультета (как на бакалавриате, так и магистратуре) можно изучать в дневной или комбинированной форме, что удобно для работающих студентов. Исключением является программы, преподаваемые на английском языке, которые изучаются только в очной форме.

 Бакалавриат:

 • Сельскохозяйственное машиностроение
 • Автомобильный и городской транспорт
 • Технология и оборудование по обработке отходов
 • Технологическое оборудование строений
 • Торговля и предпринимательство в области механизации
 • Применение информационных технологий в агропродовольственном комплексе
 • Технология и экологическая инженерия
 • Техническое обслуживание

Магистратура:

 • Сельскохозяйственное машиностроение
 • Автомобильный и городской транспорт
 • Технология и оборудование по обработке отходов
 • Технологическое оборудование строений
 • Торговля и предпринимательство в области механизации
 • Применение информационных технологий в агропродовольственном комплексе
 • Технология и экологическая инженерия/«Technology and Environmental Engineering»– программа на английском языке
 • Техническое обслуживание
 • Сельскохозяйственная техника/«Agricultural Engineering» – программа на английском языке

Докторантура:

 • Энергетика
 • Маркетинг в области машин и технических систем
 • Организация производственных процессов
 • Технология сельскохозяйственных технологических систем
 • Инжиниринг сельскохозяйственных технологических систем/«Engineering of Agricultural Technological Systems» – программа на английском языке
 • Качество и надежность машин и оборудования

Факультет экологических наук

Факультет предоставляет своим студентам высококачественное образование в самых разных областях охраны окружающей среды и охраны природы.

Для поступления на данный факультет необходимо сдать экзамен на знание  чешского или английского языка, в зависимости от языка обучения.

Бакалавриат:

 • Прикладная (инженерная) экология

вступительный экзамен: биология + математика (или химия), очная/комбинированная форма обучения

 • Ландшафтный дизайн

вступительный экзамен: биология + математика, очная форма обучения

 • Пространственное планирование

вступительный экзамен: математика + интервью, очная форма обучения

 • Территориальная техническая и административная служба

вступительное собеседование, очная/комбинированная форма обучения

 • Управление водными ресурсами/гидравлика

вступительный экзамен: математика,  очная форма обучения

 • Географические информационные системы и дистанционное исследование Земли

вступительный тест, очная форма обучения.

 • Экологическая инженерия/«Environmental Engineering» – обучение на английском языке

вступительное собеседование на английском языке, очная форма обучения

Магистратура:

 • Прикладная экология
 • Экологическое моделирование/Environmental Modelling – программа на чешском и английском языке на выбор
 • Озеленение и ландшафтное панирование
 • Ландшафтный инжиниринг
 • Охрана природы/Nature Conservation – программа на чешском и английском языке на выбор. Есть очная и комбинированная форма обучения
 • Пространственное планирование
 • Экологическое региональное управление – очная/комбинированная форма
 • Водный ландшафт
 • Экологические геонауки/”Environmental Geosciences” – программа на английском языке
 • Ландшафтное планирование/”Landscape Planning” – программа на английском языке

На все специальности магистратуры сдается вступительный тест/интервью по специальности.

Докторантура:

 • Прикладная и ландшафтная экология/APLIED AND LANDSCAPE ECOLOGY
 • Экология/ECOLOGY
 • Экологическое моделирование/ENVIRONMENTAL MODELLING
 • Регулирование ландшафтного водного режима/WATER REGIME IMPROVEMENT LANDSCAPE

Все программы докторантуры преподаются как на чешском, так и на английском языках, срок обучения – 4 года, есть очные и комбинированные формы обучения.

Факультет лесного хозяйства

 Факультет предоставляет учебные программы по бакалавриату, магистратуре и доктарантуре в области управления лесами и рационального управления его ресурсами, включая последующее использование древесины в качестве возобновляемого ресурса ценных природных материалов.  Факультет так же дает студентам возможность пройти часть обучения в других европейских ВУЗах. На факультете лесного хозяйства возможно учиться как на очной так и комбинированной форме обучения.

Бакалавриат:

 • Лесное хозяйство/Forestry

программы на чешском или английском языке, очная и комбинированная формы обучения

 • Деревообработка

очная и комбинированная формы обучения

 • Эксплуатация и управление охотой/Game Management

программы на чешском или английском языке, очная форма обучения

 • Экономическое и административное обслуживание в лесном хозяйстве
 • Предпринимательство в деревообрабатывающей и мебельной промышленности
 • Охрана природы и таксидермия

Магистратура:

 • Лесная инженерия (на чешском или английском языке)
 • Деревообработка и предпринимательство
 • Лесное, водное и ландшафтное управление
 • Тропический лес и агролесоводство

Докторантура:

 • Управление лесами
 • Лесная охрана и охота
 • Лесоводство
 • Управление бизнесом
 • Лесная биология
 • Обработка древесины и технологии

 

Факультет тропического сельского хозяйства

Факультета предоставляет образование иностранным и чешским студентам в области ведения тропического и субтропического сельского хозяйства, развития сельских районов и рационального управления природными и энергетическими ресурсами в тропиках и субтропиках.

Бакалавриат: 

 • Сельское хозяйство тропиков и субтропиков
 • Международное сотрудничество и развитие в области сельского хозяйства

Магистратура: 

 • Международное развитие и экономика сельского хозяйства
 • Развитие сельских регионов в тропиках и субтропиках
 • Управление тропическими культурами и экология
 • Тропические лес и агролесоводство
 • Управление животноводством в тропиках
 • Сельское хозяйство в тропиках и субтропиках

Докторантура:

 • Тропическая агробиология и управление биоресурсами
 • Развитие сельских регионов в тропиках и субтропиках
 • Сельское хозяйство в тропиках и субтропиках

 

Институт образования и консультирования

Бакалавриат:

 • Консультации по профессиональному обучению
 • Обучение профессиональным предметам
 • Обучение практическим предметам

Консультации по подбору подходящей специальности, разбор условий поступлений в этот и другие ВУЗы, предоставление вступительных тестов для подготовки и многое другое входит в специально-разработанные комплексные Программы подготовки к поступлению в государственные ВУЗы Чехии.